NL | FR

Zolder

Een zolder van een huis op het platteland krijgt heel wat vreemde snuiters op bezoek. Maar ook de zolder van een huis in de stad is een toevluchtsoord voor dieren die op zoek zijn naar een overwinteringsplaats of een veilige broedplaats.


ontdek

De gierzwaluw

Een van de opvallendste vogelsoorten in de stad is de gierzwaluw. Deze dankt zijn naam aan zijn roep “srie, srie“ die hij schreeuwt terwijl hij boven de straten scheert. De lucht is het leefgebied van de gierzwaluw. Werkelijk alles gebeurt in de lucht, behalve eieren leggen: paren, eten en slapen.

De gierzwaluw trekt over hele lange afstanden en bezoekt onze streken slechts drie tot vier maanden per jaar. Van midden april tot begin mei komt hij terug uit tropisch Afrika. Vanaf eind juli is er een grote en vrij plotse terugtrek naar Afrika.

Waar verschuilt hij zich?

Gierzwaluwen maken hun nest onder dakpannen, dakgoten en in holten van muren. Ze broeden dikwijls in de hoogste gebouwen van steden en dorpen. Ze kiezen voor een donkere en nauwe broedplaats op meer dan vier meter hoogte. Dikwijls vormen gierzwaluwen kolonies met verscheidene nesten in hetzelfde gebouw.

Gierzwaluwen verzamelen strootjes, veertjes en pluisjes in de lucht die ze aan elkaar kleven met speeksel. Zo ontstaat een komvormig bouwsel dat stevig aan de ondergrond vastgehecht is. Het voorkomt dat de eieren wegrollen en geeft de jongen houvast.
 

De steenmarter

De steenmarter heeft zich de laatste jaren ontpopt tot een cultuurvolger en komt tegenwoordig opnieuw vaker voor. Hij huist meestal in de buurt van de mens. Een houtmijt, zolder, schuur of stal zijn voor de marter een geschikt plekje. Zijn hoofdmenu bestaat vooral uit knaagdieren, wormen en insecten. In de herfst eten steenmarters ook bessen.

Beschermd!

De steenmarter is in Vlaanderen en Brussel een beschermde diersoort. Vangen of doden is verboden.
 

De gewone dwergvleermuis

De gewone dwergvleermuis is de vleermuissoort die het vaakst in de huizen wordt aangetroffen.
Vleermuizen zijn uitermate nuttige beestjes want ze voeden zich met insecten. Om voldoende energie te vergaren moet het diertje dagelijks de helft van zijn gewicht aan insecten eten.

Eén vleermuis eet op een nacht enkele honderden muggen, motten en kevers. Een broedkolonie van de gewone dwergvleermuis verslindt op een seizoen enkele tientallen kilo’s insecten. Vleermuizen rond je huis zijn dus een heel efficiënt en natuurlijk insecticide!
 

Waar verschuilt ze zich?

Kraamkolonies kunnen zich op zolders vestigen en de alleen levende mannetjes vinden een slaapplaatsje achter luiken of in rolluikkasten. De overlast is miniem omdat vleermuizen niets kapot bijten.


doe tip

Gierzwaluw

Kolonies van de gierzwaluw verdwijnen in snel tempo omdat ze minder en minder nestholtes in muren kunnen vinden. Het beste probeer je bestaande broedplaatsen toegankelijk te houden, maar je kunt ze extra helpen met speciale nestkasten.

Kijk op de website van Natuurpunt voor informatie over deze nestkasten.
 

Vleermuis

Vleermuizen zijn niet agressief. Ze zullen je alleen proberen te bijten als je ze vastpakt. Maar pas op: een beet van een vleermuis kan ziektekiemen overdragen. Neem dus geen zieke of gewonde vleermuis vast met de blote hand, maar verwittig iemand van een erkend vogel- en dierenopvangcentrum in de buurt. Je kunt wel een vleermuis vastnemen met een handdoek of handschoen want de ziektekiemen worden enkel overgebracht door aanraking.

Het grootste misverstand is het idee dat vleermuizen in je haar vliegen. Niet dus: door hun echolocatiesysteem weten ze je haardos altijd perfect te ontwijken. Onze vleermuissoorten zuigen ook geen bloed.

Voor meer info: www.vleermuizeninfo.be/Problemen.htm.

Kauw

De kauw is een kleine kraaiachtige die broedt in holen. Ook jouw schoorsteen kan bij hem in de smaak vallen. Plaats daarom voor het broedseizoen een metalen rooster over de schoorsteen, zodat kauwen deze niet kunnen volproppen met takken. De beste periode om dat te doen is van oktober tot maart.

Je kunt nestgelegenheid in de tuin voorzien door een nestkast te plaatsen, maar vergeet niet dat de kauw graag in kolonies broedt en dus beveilig je sowieso beter je schoorsteen als je kauwen in de tuin hebt.

 

 

 

Huis

Huis

Hoe help je de biodiversiteit in je huis?

tuin

Tuin

Hoe help je de biodiversiteit in je tuin?

straat

Straat

Hoe help je de biodiversiteit in je straat?

 


Deel