NL | FR

Vrachtwagen

Het vervoer van goederen over lange afstand is de normaalste zaak van de wereld geworden. Een gevolg daarvan is dat veel uitheemse organismen of exoten gewild of ongewild in België terechtkomen, zowel op het land als in het water.
 

Het exotische gevaar

Er zijn inmiddels honderden exoten vastgesteld. Slecht nieuws is dat deze uitheemse soorten de inheemse flora en fauna kunnen schaden. In het buitenland zijn allerlei voorbeelden te vinden, zoals het konijn in Australië en de nijlbaars in het Victoriameer in centraal Afrika. Zulke grote negatieve effecten zijn in België nog niet aangetoond. Toch zijn er al soorten, zoals de Kaspische vlokreeft, de Kaspische slijkgarnaal, de Amerikaanse vogelkers, de brulkikker en de grote waternavel die lokaal de inheemse flora en fauna sterk verdringen.

Ook kunnen exoten ziekten meebrengen die de inheemse soorten schaden, zoals de kreeftenpest die de inheemse rivierkreeft bedreigt. Exoten kunnen eveneens schade toebrengen aan inheemse gewassen, zoals de eikenprocessierups aan eiken.
 

Opzettelijk of niet

Een deel van de exoten is bewust door de mens in Europa ingevoerd. Voorbeelden zijn de Japanse oester voor de oestercultuur, de muskusrat voor bont en de Amerikaanse vogelkers voor bosbemesting. Andere soorten zijn onbedoeld hier gekomen, zoals de Amerikaanse zwaardschede, die met schepen meekwam, en de paarse buisjesspons, die waarschijnlijk met de import van oesters meekwam.

ontdek

Biodiesel wordt bij diesel gevoegd om de import aan fossiele brandstoffen en de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. De grondstof die gebruikt wordt om biodiesel te produceren is plantaardige olie. Voor de biodiesel wordt olie geperst uit pitten van planten, zoals bijvoorbeeld koolzaad, zonnebloemen of sojabonen. Aan deze olie worden nog een aantal elementen toegevoegd om een volwaardige dieselbrandstof te verkrijgen. Na de persing blijft de perskoek over met een hoge voedingswaarde wat kan dienen als krachtvoer voor vee of zelfs als brandstof voor het opwekken van groene stroom.

Naast koolzaadolie en olie uit andere oliehoudende gewassen is er de mogelijkheid om ethanol te winnen, die bij brandstof kan gevoegd worden. Ethanol kan geproduceerd worden uit zetmeelhoudende gewassen zoals granen, maïs, … Suikerriet zal een heel grote rol gaan spelen bij de aanmaak van biologische additieven voor brandstof, in de vorm van ethanol.

De uitstoot van koolstofdioxide in de uitlaatgassen ligt bij biobrandstof op hetzelfde niveau als bij fossiele brandstoffen. De hoeveelheid koolstofdioxide die vrijkomt bij de verbranding van biobrandstof is echter gelijk aan de hoeveelheid koolstofdioxide die vooraf uit de atmosfeer is opgenomen bij de groei van het gewas. Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat de productie van biobrandstof en zijn grondstoffen bijkomende koolstofdioxide-emissie met zich meebrengt. Op die manier pleit de lagere totale koolstofdioxide-uitstoot gedurende de hele levenscyclus van biobrandstof in het voordeel van deze brandstof.

doe tip

Plant in de tuin of vijver geen invasieve uitheemse plantensoorten. Een invasieve soort heeft als eigenschap dat hij zich snel voortplant en zich dus snel verspreidt ten koste van natuurlijk voorkomende soorten.

Dump je tuinafval niet in de natuur, want zo breiden invasieve soorten zich uit. Hoe wrang het ook kan zijn vanuit het standpunt van dierenbescherming, toch moeten bepaalde invasieve soorten zoals de rosse stekelstaart of de muskusrat verwijderd worden.

 

 

 

Huis

Huis

Hoe help je de biodiversiteit in je huis?

tuin

Tuin

Hoe help je de biodiversiteit in je tuin?

straat

Straat

Hoe help je de biodiversiteit in je straat?

 


Deel