NL | FR

Buitenmuren

Muren vormen een biotoop met vaak extreme condities. Muren zijn nat tot erg droog, gericht op het zuiden of nooit beschenen door de zon... De ondergrond is stenig en dus kunnen alleen gespecialiseerde organismen hier overleven.

Oude muren zijn interessant voor de biodiversiteit, want bijzondere soorten varens en korstmossen vinden er een geschikte groeiplaats.

ontdek

Vogels houden van huizen

Heel wat vogelsoorten die in de natuur hun nest maken in holtes of langs rotswanden vinden huizen aantrekkelijk. Oude gebouwen met losse stenen en openingen in het dak of de dakrand bieden een veilig onderkomen voor soorten als de huismus, de zwarte roodstaart, de gierzwaluw en de spreeuw. Moderne gebouwen zijn vaak niet meer geschikt voor deze prachtige soorten en dus moet je hen een handje helpen.
 

De huiszwaluw

De huiszwaluw is een van onze bekendste vliegende dorpsgenoten. Hij verschilt van de boerenzwaluw door een minder diep gevorkte staart en een opvallende witte vlek boven de staart. Huiszwaluwen maken hun nesten van modder onder dakgoten, aan bruggen en andere constructies.

Vanaf begin april komen ze terug van hun overwinteringsgebieden in Afrika, de meeste keren terug in mei. De huiszwaluw is een koloniebroeder die dikwijls nesten kort bij elkaar en zelfs aan elkaar kleeft. De jongen groeien snel dankzij de 9000 insecten die de ouders dagelijks komen brengen. Na ongeveer drie weken verlaten ze het nest.
 

De zwarte roodstaart

De zwarte roodstaart vind je vaak in oude stadswijken en vervallen industriegebieden. Ook op het platteland komt deze soort voor bij oude boerderijen. Nestgelegenheid maken voor de zwarte roodstaart kan dus zowel in landelijk als stedelijk gebied succes hebben.

In België hebben we een uitgebreid patrimonium van oude en in verval geraakte industriële gebouwen. Deze bieden heel wat nestmogelijkheden voor de zwarte roodstaart en hier voelt deze soort zich dan ook perfect in zijn nopjes.

De laatste jaren is ongewild heel wat nestmogelijkheid voor deze prachtige vogel verloren gegaan. Het aanbieden van geschikte nestgelegenheden kan ook in de toekomst kansen bieden.

doe tip

Renovaties kunnen vogels verjagen!

Voor het restaureren van muren is één regel heel belangrijk: beter een permanent kleinschalig onderhoud dan een eenmalige grote renovatie!

Belangrijk om de muur te behoeden tegen verval is het tijdig verwijderen van houtachtige planten want die kunnen met hun wortels de muur laten barsten en ernstig beschadigen.

Besteed bij het renoveren van muren aandacht aan de traditionele samenstelling van het cement. Een geschikt mengsel voor cement is drie delen gebluste kalk met negen delen zand. Lokale tradities kunnen hier echter van afwijken. Je kunt ook altijd terecht bij je lokale heemkundige vereniging met vragen over oude plaatselijke gebruiken.
 

Bezette nesten zijn beschermd

Huiszwaluwen vinden steeds minder geschikte nestplaatsen, onder andere door het verdwijnen van geschikte locaties na renovaties. Te vaak worden nesten nog moedwillig verwijderd om van zogenaamde ‘overlast’ verlost te zijn. Weet dat het verwijderen van bezette nesten verboden is.

Het is dus heel nuttig om kunstnesten te hangen op plekken waar zwaluwen gewenst zijn en plankjes op risicolocaties, om de mest op te vangen. In verscheidene gemeenten zijn er subsidiereglementen ter bescherming van de huiszwaluw en de boerenzwaluw. Vraag na of dat in jouw gemeente ook het geval is. Raadpleeg de website van Natuurpunt voor aandachtspunten bij het hangen van kunstnesten.
 

Haal een mussengezin in huis!

Net als mensen houden ook mussen van gezelligheid. Veel hangt dus af van hoe we de directe omgeving en het omringende landschap inrichten.

De huismus komt vrijwel enkel voor in bebouwd gebied. In tuinen waar gevoederd wordt, komen gemiddeld tweemaal meer huismussen voor dan op plaatsen waar niets wordt gestrooid.
 

Mussenappartement?

Mussen zoeken in tuinen strootjes als nestmateriaal en insecten, gras- en onkruidzaden als voedsel. Heb je mussen in de tuin, maar zijn er in je woning of schuur geen nestgaten voorhanden, hang dan een mussenappartement. Dit biedt plaats aan drie huismusgezinnen! Probeer het mussenappartement op te hangen onder de dakgoot of tussen muurplanten zoals klimop. Hang de nestkast op een plaats die niet direct in de warme middagzon ligt.

 

 

 

Huis

Huis

Hoe help je de biodiversiteit in je huis?

tuin

Tuin

Hoe help je de biodiversiteit in je tuin?

straat

Straat

Hoe help je de biodiversiteit in je straat?

 


Deel