NL | FR

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en andere levensvormen en zorgt voor zuurstof, voedsel, geneesmiddelen, zuivere lucht en water, enz. Biodiversiteit is leven! Dat leven is echter in gevaar: soorten verdwijnen aan een alarmerende snelheid... Doe mee en zet je in voor het leven op onze mooie planeet! 

Kies jouw actie!

... of kies meteen meerdere acties!

Al 118213 engagementen dankzij 16759559 geëngageerde personen.

Tip van de dag!

Inschrijven RSS

Maak met de hulp van een plaatselijke natuurvereniging een document met de soorten die wellicht in je wijk, je gemeente of je streek voorkomen. Stel dit zo op dat de mensen ze gemakkelijk en vlug kunnen identificeren, met hun naam (of namen), een illustratie en een korte beschrijving (grootte, kleuren …).

Zet er zeker die kenmerken op die het verschil maken (welk geluid de dieren maken, welke bloemen ze bezoeken, hoe een soort aanvoelt …).

Maak ook een invulblad voor de telgegevens (welke soort, waar, wanneer, hoeveel …). Laat wat ruimte voor soorten die niet op het identificatiedocument vermeld staan.

Een tip: tel eerst de flora (planten blijven immers staan!) en dan pas de vogels, insecten, amfibieën … 

Tip van de dag

Bestel hier het gratis boekje met 366 tips voor de biodiversiteit.

Bestel
Deel