NL | FR

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en andere levensvormen en zorgt voor zuurstof, voedsel, geneesmiddelen, zuivere lucht en water, enz. Biodiversiteit is leven! Dat leven is echter in gevaar: soorten verdwijnen aan een alarmerende snelheid... Doe mee en zet je in voor het leven op onze mooie planeet! 

Kies jouw actie!

... of kies meteen meerdere acties!

Al 118412 engagementen dankzij 16882730 geëngageerde personen.

Tip van de dag!

Inschrijven RSS

Ik gooi geen peuken op de grond.

Sigarettenfilters bevatten celluloseacetaat. Dit product vergaat pas na jaren. Hoe meer tijd een organische stof nodig heeft om te ontbinden, hoe meer CO2 ze uitstoot en hoe meer ze dus bijdraagt tot het broeikas-effect.

Bovendien blijven de vervuilende stoffen bij het roken achter in de filter.

Een peuk in het water vervuilt uiteraard.

Maar dit is nog niet alles! Peuken bedreigen de dieren: vogels en vissen eten ze vaak per vergissing op.

Smeulende peuken veroorzaken soms verschrikkelijke bosbranden!

Besluit: roken schaadt je gezondheid, maar ook de biodiversiteit. 

Tip van de dag

Bestel hier het gratis boekje met 366 tips voor de biodiversiteit.

Bestel
Deel