NL | FR

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en andere levensvormen en zorgt voor zuurstof, voedsel, geneesmiddelen, zuivere lucht en water, enz. Biodiversiteit is leven! Dat leven is echter in gevaar: soorten verdwijnen aan een alarmerende snelheid... Doe mee en zet je in voor het leven op onze mooie planeet! 

Kies jouw actie!

... of kies meteen meerdere acties!

Al 118252 engagementen dankzij 16759569 geëngageerde personen.

Tip van de dag!

Inschrijven RSS

Ik leg aan in een haven met een ‘Blauwe Vlag’.

De ‘Blauwe Vlag’ is een referentie op gebied van ecotoerisme. Dit in 1985 ingevoerde kwaliteitskeurmerk wordt uitgereikt aan steden en jachthavens die een milieuvriendelijk economisch en toeristisch beleid voeren.

De beoordelingscriteria slaan op de waterkwaliteit (afvalwaterverwerking, regelmatige analyse van het zwemwater, bescherming van de koralen …), de natuureducatie (informatieverschaffing en bewustmaking rond beschermde inheemse soorten, plaatselijke ecosystemen, vloedmerken …), het beheer van de site en het afvalbeleid.

Meer informatie vind je op www.blauwevlag.be

Tip van de dag

Bestel hier het gratis boekje met 366 tips voor de biodiversiteit.

Bestel
Deel