NL | FR

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en andere levensvormen en zorgt voor zuurstof, voedsel, geneesmiddelen, zuivere lucht en water, enz. Biodiversiteit is leven! Dat leven is echter in gevaar: soorten verdwijnen aan een alarmerende snelheid... Doe mee en zet je in voor het leven op onze mooie planeet! 

Kies jouw actie!

... of kies meteen meerdere acties!

Al 118429 engagementen dankzij 16882743 geëngageerde personen.

Tip van de dag!

Inschrijven RSS

Ik bezoek een natuurreservaat.

Bepaalde gebieden met een bijzondere fauna, flora, geologie … worden beheerd als natuurreservaat. In 2008 telde België 577 natuurreservaten, 6 mariene reservaten, 234 vogelrichtlijngebieden en 280 habitat-richtlijngebieden.

De meeste kan je vrij of met een gids bezoeken. Ga er ook naar toe en probeer de soorten die typisch zijn voor het reservaat te observeren en te respecteren.

Of, nog beter, steun de verenigingen die ze beheren en doe mee aan onderhoudsacties. Zo help je actief de landschappen, de ecosystemen en de diversiteit aan flora en fauna in ons land beschermen! 

Tip van de dag

Bestel hier het gratis boekje met 366 tips voor de biodiversiteit.

Bestel
Deel