NL | FR

ik dood geen bijen of andere dieren

We kennen ze allemaal wel, de dieren die een vervelende (mieren, bijen, slakken, ...) of zelfs een kwalijke (spinnen, mollen, ...) reputatie met zich meeslepen. Toch spelen al deze dieren groot en klein een rol in het levensweb rondom ons. Bovendien kunnen ze ook heel nuttig zijn, denk maar aan de bij die zorgt voor de bestuiving van gewassen en de spin die thuis insecten opruimt.

We laten onze medebewoners van deze planeet dus maar best zoveel mogelijk met rust. En als ze echt heel vervelend worden bestaan er voldoende natuurvriendelijke trucjes om ze op afstand te houden of ze aan te zetten om te verhuizen.
 Deel