NL | FR

Algemeen

Biodiversiteit staat voor de fantastische verscheidenheid van het leven op aarde, van de microscopisch kleine bacteriën en algen tot de vogels en zoogdieren. Biodiversiteit is meer dan de som van alle dieren, planten, paddenstoelen en micro-organismen: ze bevat eveneens hun genen en de ecosystemen die deze soorten vormen samen met het omliggende milieu.

Wetenschappers schatten dat momenteel tussen de 3 en 100 miljoen soorten dieren, planten, paddenstoelen en micro-organismen op aarde leven. Slechts 2 miljoen ervan werden tot op heden beschreven. Elk jaar ontdekken biologen ongeveer 20 000 nieuwe soorten. Het merendeel zijn insecten of andere ongewervelden, al worden vaak ook nieuwe soorten vissen en reptielen ontdekt.

In België

Ondanks de geringe oppervlakte herbergt ons land een grote verscheidenheid aan landschappen dankzij een unieke combinatie van natuurlijke kenmerken zoals bodem, reliëf en klimaat en een ingrijpend grondgebruik.

In België zijn 36 300 soorten waargenomen. Een vergelijkende studie met de fauna en flora van onze buurlanden onthult dat waarschijnlijk 16 000 tot 19 000 bijkomende soorten bij ons leven, zonder evenwel te zijn opgemerkt. Het totale aantal soorten in België zou dus rond de 55 000 schommelen.

Tussen een derde en de helft van deze soorten is bedreigd. Soorten als zomeradonis, akkerviltkruid, vals heideblauwtje, geelbuikvuurpad en tuimelaar zijn reeds uit ons land verdwenen.

De oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit zijn het verdwijnen van natuurgebieden, de vervuiling, het overgebruik van vis- en andere voorraden, de woekerende uitheemse soorten, de klimaatopwarming en dergelijke meer. Vaak verdwijnt een soort niet door één enkele bedreiging, maar wel door een combinatie van verscheidene.

Meer informatie vind je in de brochures Biodiversiteit in België: een overzicht en Biodiversiteit in België: van vitaal belang.

Je kunt deze brochures gratis aanvragen per e-mail (biodiversiteit@natuurwetenschappen.be), telefoon (02 627 45 45) of brief (Biodiversiteit, KBIN, Vautierstraat 29, 1000 Brussel).


Deel