NL | FR

Ik geef leven aan mijn planeet … in de klas!

Hoe leg je aan kinderen en jongeren uit wat biodiversiteit is? Hoe maak je hen duidelijk dat het behoud van de biodiversiteit belangrijk is voor ons en voor de planeet? Ontdek het speels materiaal dat we ter beschikking stellen van leerkrachten om het thema van de biodiversiteit aan te snijden in de klas. Activiteiten, illustraties, artikels, spelletjes… op http://ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be.


De gratis website http://ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be helpt leerkrachten op weg door dit allesomvattende thema. Want biodiversiteit, dat is de verscheidenheid van het leven op aarde. Ze zorgt voor voedsel, zuurstof, zuiver water en nog zoveel meer, en is onlosmakelijk verbonden met actuele thema’s als klimaatverandering, armoedebestrijding en gezondheid. Geen wonder dus dat het curriculum van heel wat vakken raakt aan het thema biodiversiteit, zowel in kleuter-, basis- als secundaire scholen.

Als leerkracht kan je terecht op deze website voor informatie over biodiversiteit, maar ook voor interactieve toepassingen, filmpjes, spelletjes, artikels, opdrachten en leuke tips om zelf in en rond de klas aan de slag te gaan.


Deel