NL | FR

Mariene biodiversiteit

Bij biologische diversiteit (of biodiversiteit) denken velen alleen aan het land en vergeten hierbij de zee. Maar net de zeeën en oceanen zijn de bakermat van het leven. Bovendien kennen ze een ongelooflijke biologische rijkdom en beslaan ze 70 % van de oppervlakte van de aarde … die dan ook de 'blauwe planeet' genoemd wordt.

Hoewel het Belgische deel van de Noordzee maar een piepklein deeltje van alle wereldzeeën inneemt, is de fauna en flora er vrij divers. Maar onze kust is dichtbevolkt en de verkeersstroom behoort tot de drukste van de wereld. Dit heeft gevolgen voor het mariene milieu. De verontreiniging van de zee door koolwaterstoffen en zware metalen is de laatste jaren wel duidelijk afgenomen. Maar het leven staat er nog steeds onder een heel hoge druk, waardoor de mariene biodiversiteit langs onze kust schade lijdt.

Maar waaruit bestaat deze bijzondere biodiversiteit? En hoe en door wie moet ze beschermd worden?

Acties zoals Fishing for Litter, het werk van het oceanografisch schip Belgica en de beschrijving van verschillende dier- en plantensoorten uit de Noordzee (waarbij we vooral Gust en Suzette in de schijnwerpers zetten) geven een antwoord op deze vragen.

 

Belgische Noordzee: levend water!

In België is de fauna en flora in de Noordzee en aan de kust vrij divers. Als je meer wil weten over deze rijke wereld, over de gevaren die hem bedreigen en over de maatregelen die hem moeten beschermen, dan kan je de brochure 'Levend water' gratis aanvragen door:
 

- een mail met je naam, adres, telefoonnummer en info over het aantal gewenste exemplaren te sturen naar info@milieu.belgie.be;

- door te bellen naar het call center van de FOD Leefmilieu op het nummer 0032 (0)2 524 97 97

 

 

 

Aan de slag voor de biodiversiteit

 

Enkele soorten in België

 


Deel