NL | FR

ik composteer

Maak je eigen natuurlijke meststof door keukenresten, takken, bladeren en maaisel te composteren: door de aarde te voeden, kan je je eigen groenten en fruit telen. Compost is even efficiënt als kunstmatige meststoffen, doet de vuilniszak krimpen en is bovendien gratis!Deel