NL | FR

Platteland

Het platteland bepaalt voor een belangrijk deel het uitzicht van ons land. Dit cultuurlandschap is geen natuurlijk ecosysteem, maar herbergt belangrijke biotopen en onvervangbare natuurwaarden.

ontdek

In de biologische landbouw staat de samenhang tussen plant, dier, mens en omgeving voorop. De balans met bodemvruchtbaarheid, milieu en dierenwelzijn wordt bereikt door een ruime vruchtwisseling, een bedrijfsstructuur met een vrijwel gesloten kringloop en het gebruik van groenbemesters en organische meststoffen. Eventuele ziekten en plagen worden bestreden door een combinatie van een passende vruchtwisseling, keuze van geschikte rassen, mechanische maatregelen en natuurlijke bestrijdingsmiddelen.

Het biologisch bedrijf is bij uitstek een gemengd bedrijf waarbij de mineralenkringloop zo gesloten mogelijk wordt gehouden. Dat wil zeggen dat er steeds een sluitende relatie is tussen voederbehoefte enerzijds en mestproductie anderzijds. In het gesloten bedrijf produceert en verwerkt de boer veevoeders en mest zoveel mogelijk zelf.

In de biologische veehouderij ligt de nadruk op het soortspecifieke gedrag van de dieren waarvoor huisvesting, fokkerij, voeding en verzorging aangepast worden. De biologische telers proberen zelf in te staan voor de afzet van hun producten, waardoor de afstand tussen producent en consument zo klein mogelijk is.

doe tip

Een knotboom -  meestal een knotwilg - is voor veel mensen een symbool van natuur. Oude knotbomen zijn inderdaad een belangrijk element in het landschap. Maar denk ook aan hun beheer als je ze plant. Je moet namelijk regelmatig knotten. Voor een eik is dat om de zeven tot tien jaar, wat best haalbaar is. Maar bij de esdoorn, de es en de wilg mag je niet langer wachten dan vijf jaar. Bedenk ook wat je kunt doen met het snoeihout vooraleer je grote aantallen bomen knot.

 

 

 

Huis

Huis

Hoe help je de biodiversiteit in je huis?

tuin

Tuin

Hoe help je de biodiversiteit in je tuin?

straat

Straat

Hoe help je de biodiversiteit in je straat?

 


Deel