NL | FR

Houtkant

De houtkant is voor veel planten en dieren een erg interessant biotoop. Reeën en egels gebruiken ze bijvoorbeeld als schuilplaats en aan de randen komen veel vlindersoorten voor. Niet alleen voor planten en dieren zijn houtkanten nuttig. Op de rand van een perceel zorgt de houtkant er ook voor dat er minder windschade is aan landbouwgewassen.

ontdek

Een typische soort van de houtkant of haag is de meikever. Wist je dat een meikever drie tot vijf jaar oud kan worden? De larve van de meikever groeit drie tot vier jaar onder de grond, vooraleer de volwassen kever zich laat zien. Na de paring sterft het mannetje na enkele dagen en het vrouwtje na ongeveer twee weken.

Houtkanten breken de wind en verminderen zo de windsnelheid met een kwart tot zelfs de helft. Voor een houtkant van drie meter hoog is er dan over een afstand van 50 tot 60 meter minder windschade.

Met het heraanplanten van haag of houtkant lever je dan ook een van de eenvoudigste en meest doeltreffende bijdragen aan het herstel van ons landschap. Een haag verbindt immers de verschillende delen van het landschap met elkaar. Vogelsoorten, insecten en kleine zoogdieren vinden er volop voedsel, nest- of schuilplaatsen. Bepaalde soorten zoals de geelgors en de braamsluiper komen in onze streken zelfs niet voor in een landschap zonder houtkanten en hagen.

Een haag zit vol leven, je ziet er perfect de wisseling van de seizoenen in: in de lente fris groen met bloemen, in de zomer donker en vol leven, en in de herfst ogenschijnlijk rustig.

Een holle weg is een bijzondere houtkant, die dieper ligt dan het maaiveld en er is ook een niveauverschil met de dieper liggende weg. De vegetatie langs een holle weg is vaak lange tijd vrijwel onaangeroerd, wat variatie in planten- en dierenleven garandeert. Het behoud van bestaande holle wegen is dus heel belangrijk voor de biodiversiteit in het landschap.

doe tip
 
De struiken in een houtkant mogen af en toe gekapt worden tot bij de grond. Dit kappen is nodig om ervoor te zorgen dat de struiken jonge scheuten krijgen en niet tot bomen uitgroeien. Een haag is een lijnvormige aanplanting die je bij regelmatig onderhoud door snoei in vorm kan houden.

Kleine landschapselementen zijn lijn- of puntvormig en vormen op een klein oppervlak een echte verrijking van het landschap. In veel gemeenten kun je subsidies aanvragen voor het onderhoud van hagen, houtkanten, bomenrijen en hoogstammige fruitboomgaarden.

Ben je overtuigd van het belang van de aanplant van haag of houtkant, dan rest je nog een keuze te maken: welke soort struik of boom past het beste? Hierbij moet je rekening houden met de specifieke grondsoort en de vochtigheidsgraad van de bodem.

Een houtkant moet je, afhankelijk van de boom- en struiksoorten, om de drie tot twintig jaar kappen. Doe dit tussen november en maart. Als de houtkant tientallen meter lang is, kap dan niet alles tegelijk. Als je snoei- of kaphout verwijdert, dan doe je dit best vóór half maart. In de houtkant mag je geen bestrijdingsmiddelen gebruiken omdat de planten en dieren hiervan doodgaan. Je hoeft de houtkant ook niet te bemesten.

 

 

 

Huis

Huis

Hoe help je de biodiversiteit in je huis?

tuin

Tuin

Hoe help je de biodiversiteit in je tuin?

straat

Straat

Hoe help je de biodiversiteit in je straat?

 


Deel