NL | FR

Natuurgebied

Natuur zonder invloed van de mens is in België onbestaande. Zelfs de meest afgelegen natuurgebieden hebben te maken met - bijvoorbeeld - zure neerslag en stijging van de gemiddelde temperatuur.

ontdek

Natuur is per definitie dat wat niets met cultuur - en dus menselijk handelen - te maken heeft.
Een natuurgebied is een gebied waarin de natuurwaarde van groot belang is, bijvoorbeeld vanwege de biodiversiteit. Door de beperkte ruimte en beperkte financiële middelen moeten keuzes gemaakt worden om bepaalde natuurtypes meer te beschermen of te herstellen. Er zijn nu dus ook projecten waarbij “natuur” door de mens gemaakt wordt.
 

Beschermde gebieden

Om het verlies aan biodiversiteit te stoppen, worden er zowel binnen als buiten de natuurgebieden allerlei maatregelen getroffen voor natuur en milieu. Ook op Europees vlak worden er doelstellingen vastgelegd om bedreigde vegetaties en soorten te beschermen, vooral binnen het netwerk van beschermde gebieden, het Natura 2000 netwerk genaamd. België voert die doelstelling uit door de gebieden in kwestie aan te duiden en te beschermen via doelgericht beheer, inrichting en herstel van de waardevolle biotopen enz.
 

Schotse koeien helpen mee

Voor het beheer van grote natuurgebieden wordt vaak gebruik gemaakt van vee dat heel zelfstandig kan leven, bijvoorbeeld de Galloway. Deze rundersoort is van Schotse afkomst en werd oorspronkelijk voor de vleesproductie gehouden. De Galloway eet allerlei ruige planten en is daarom een interessante beheerder. Maar deze koe heeft nog een andere eigenschap waardoor ze in trek is bij natuurbeheerders. Ze is erg rustig en kan daarom in opengestelde terreinen worden gehouden.

doe tip

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn 2 richtlijnen van de Europese Unie waarin aangegeven wordt welke soorten, vegetaties en natuurgebieden beschermd moeten worden door de Lidstaten.

In België zijn er heel wat natuurgebieden die door de overheid, verenigingen of particulieren beheerd worden. De gebieden worden opengesteld voor het publiek en zijn toegankelijk via de paden. Bezoek ze eens: je zult verrast zijn door de rijkdom aan planten en dieren. Ben je zelf nog aan het ontdekken wat er in de natuur te beleven valt, ga dan eerst eens mee met een geleide wandeling.

Kijk voor meer informatie over natuurgebieden op www.natuurpunt.be/natuurgebieden.

 

 

 

Huis

Huis

Hoe help je de biodiversiteit in je huis?

tuin

Tuin

Hoe help je de biodiversiteit in je tuin?

straat

Straat

Hoe help je de biodiversiteit in je straat?

 


Deel