NL | FR
foto

Gewone dwergvleermuis

Pipistrellus pipistrellus

Beschrijving

Met een gewicht van 4 tot 10 gram behoort de gewone dwergvleermuis tot de kleinste vleermuissoorten van België en Europa. Het is een algemene soort die niet alleen in holle bomen en grotten huist, maar ook zeer vaak voorkomt in spouwmuren of onder de dakbedekking van bebouwingen. Van oktober tot april houdt de gewone dwergvleermuis een winterslaap.

Mannetjes verspreiden tijdens de paartijd een scherpe muskusgeur waarmee ze de vrouwtjes, die al vanaf het eerste jaar geslachtsrijp zijn, aantrekken. De draagtijd is afhankelijk van het voedselaanbod. Als er te weinig voedsel is dan raakt het dier in een soort zomerslaap waarbij de draagtijd wordt verlengd.

Biodiversiteit

De in België voorkomende vleermuizen zijn allen insecteneters. Muggen, motten, gaasvliegen, nachtvlinders, enz. staan op het menu. Soms worden tot 600 stuks per uur gegeten! Jagen doet de gewone dwergvleermuis meestal langs bosranden, houtwallen, hagen en bomenrijen, omdat hun natuurlijke vijanden zoals uilen en torenvalken ze dan minder makkelijk opmerken. Die structuren zijn ook belangrijk als verbinding tussen de verblijfplaatsen en de jachtgebieden.

Bedreiging

Menselijke activiteiten vormen, vaak onbewust, een bedreiging voor vleermuizen. Het gebruik van pesticiden en het verdwijnen van hun leefgebieden maken het deze vliegende zoogdieren moeilijk om te overleven. Voor de gewone dwergvleermuis, die vaak op zolders en in spleten van gebouwen huist, betekent de behandeling van hout met giftige producten een ernstige bijkomende bedreiging. Het afsluiten van invliegopeningen maakt dat ze geen vestigingsplaats vinden.

Wist je dat?

Om te vliegen in het donker en insecten op te sporen maken vleermuizen gebruik van een sonarsysteem. Al vliegend stoten ze geluidspulsen uit. Voorwerpen in de omgeving kaatsen echo’s terug. Door de intensiteit en de snelheid waarmee de echo’s terugkeren, kunnen de vleermuizen hun weg vinden en prooien opsporen, hoe klein ook.

Meer weten?

Voor informatie over de gewone dwergvleermuis kan je hier terecht. Meer info over vleermuizen in het algemeen vind je op deze website

Tip

Net als voor vogels kan je ook voor vleermuizen kasten hangen of je huis inrichten, meer informatie vind je op deze website, in de fiche ‘Vleermuizen in huis’ en de fiche ‘Vleermuizen op zolder’

Elk jaar wordt tijdens het laatste weekend van augustus de “Europese Nacht van de Vleermuis” gehouden. Tijdens die nacht kan je deelnemen aan veel activiteiten: nachtelijke rondleidingen, kinderworkshops, nestkasten bouwen, …

© foto: François Schwaab
 

Deel