NL | FR

Ambitieus Nagoya

Tijdens de maand oktober vond de tiende Biodiversiteitsconferentie plaats in Nagoya. Dankzij een ultieme eindspurt werd het een succes, want voor alle cruciale dossiers werd een akkoord bereikt.

Er werd een protocol aangenomen over de toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke verdeling van de inkomsten die eruit worden verkregen. Een ander belangrijk resultaat is de doelstelling inzake de beschermde gebieden: 17% van het land en 10% van de zee dienen te worden beschermd. Het is nu belangrijk dat deze en andere ambitieuze beslissingen zo snel en goed mogelijk worden uitgevoerd als we de biodiversiteit in stand willen houden.

Deel