NL | FR
foto

Grote stern

Sterna sandvicensis

Beschrijving

Witte zeevogel met grijze vleugels en zwart kopkapje, met een hippe rechtopstaande kuif in de zomer. De zwarte poten en de zwarte snavel met gele tip vormen een onderscheid met de oranjerode poten en snavel van de visdief en dwergstern, de twee andere soorten sternen die aan onze kust voorkomen. De grote stern heeft lange, smalle vleugels, waarmee de vogel uitstekend boven het water kan zweven. In vergelijking met de plompere meeuwen zijn sternen fijner en meer gestroomlijnd.

Biodiversiteit

Grote sternen leven van sprot, haring en zandspiering, die vaak in scholen voorkomen aan de rand van zandbanken. Ze vangen deze vissen door boven het water te bidden (klapwieken zonder vooruit te komen). Als ze een prooi in beeld krijgen, storten ze zich van grote hoogte naar beneden.

De grote stern broedt langs de West-Europese kusten en aan de Middellandse en Zwarte Zee. Ook in Noord- en Midden-Amerika komen grote sternen voor. Bij ons telt men in sommige jaren meer dan 4 000 broedparen in de voorhaven van Zeebrugge, goed voor meer dan 7% van de biogeografische populatie.

Net als andere soorten sternen en meeuwen broeden ze in kolonies. Het nest stelt niet veel voor: het is vaak niet meer dan een ondiep kuiltje. De nesten liggen vaak heel dicht bij elkaar. Om veilig te broeden vestigen ze zich op plaatsen waar landroofdieren ontbreken, zoals kleine eilanden. De grote stern is een trekvogel die in Afrika overwintert.

Bedreiging

De grote stern wordt onder andere bedreigd door vervuiling, voedselschaarste en botsingen met windturbines. De soort staat op de rode lijst van bedreigde soorten en werd door Europa als te beschermen opgelijst. Voor de Belgische kust werden drie speciale beschermingszones (voor Koksijde, voor Oostende en voor Zeebrugge) afgebakend om de grote stern, maar ook de visdief, fuut en dwergmeeuw, te beschermen.

Wist je dat?

Grote sternen broeden vaak tussen broedende kokmeeuwen of visdieven. De reden hiervoor is dat ze op deze manier beter beschermd worden tegen eier- en kuikenroof door zilvermeeuwen. Grote sternen verdedigen hun nesten namelijk niet als ze aangevallen worden. De broedende kokmeeuwen en visdieven jagen de eierrovende zilvermeeuwen wel weg.

Meer weten?

Op deze webpagina vind je meer leeslekkers over de grote stern. Meer info over de sternen en het "sterneneiland" voor Zeebrugge vind je hier.

Deel