NL | FR
foto

Europese of platte oester

Ostrea edulis

Beschrijving

De zeer stevige schelp is bijna rond (jonge dieren) tot peervormig en gemiddeld 10 cm groot. De kleur is witbeige met bruin- of blauwgrijze concentrische banden. Het oppervlak is ruw en geschubd, de linkerschelp vertoont een aantal grove ribben. Met de rechterschelp zit de oester meestal vast op de ondergrond. De binnenkant is wit met een aantal blauwgrijze vlekken.

De bevruchting vindt plaats in het water. Uit de eitjes ontstaan larfjes, die in het plankton blijven zweven. Na verloop van tijd ontwikkelen die larfjes een schelpje en zinken dan naar de bodem.

Biodiversiteit

Dit schelpdier is, zoals de meeste tweekleppigen, een zogenaamde filteraar: trilharen filteren het plankton uit het water. Het voedsel wordt vervolgens naar de maag geleid. De kieuwen halen zuurstof uit het water.

In de Belgische Noordzee komen talrijke zandbanken en tussenliggende geulen voor. In sommige geulen vindt men nog plaatsen waar keien en grind de bodem vormen. Uit historische gegevens blijkt dat op deze grindbedden vroeger vaak oesterbanken voorkwamen. De oesters werden op hun beurt gekoloniseerd door een zeer diverse fauna die zich erop vasthechtte, waartussen dan weer andere dieren leefden en beschutting vonden. Ze vormden zodoende hotspots van biodiversiteit.

Bedreiging

Op vele plaatsen zijn oesterpopulaties in aantal afgenomen of zelfs geheel verdwenen als gevolg van overexploitatie, vervuiling, het verstoren van grindbedden en het verplaatsen of verwijderen van keien en grind, de invoer van de Japanse oester (Crassostrea gigas) ... Een gevolg hiervan is dat de platte oester momenteel nagenoeg uitgestorven is in de zuidelijke Noordzee, en dus ook in onze Belgische wateren.

Wist je dat?

Iedereen weet dat de oester een zeer gewaardeerde delicatesse is voor veel mensen. En er worden haar ook zinnenprikkelende eigenschappen toegeschreven. Casanova noemde ze een prikkel voor de geest, de zinnen en de liefde.

Meer weten?

Meer informatie over de platte of Europese oester vind je hier en hier.

Tip

Opgelet voor de randen van de oesterschelpen: die kunnen bijzonder scherp zijn.

Deel