NL | FR
foto

Dood hout

bron van leven!

Beschrijving

Dood hout is een verzamelbegrip voor afgestorven, beschadigde en afstervende bomen en struiken, of delen ervan. Men onderscheidt staand en liggend dood hout, allebei zijn ze ecologisch zeer waardevol.

Biodiversiteit

Dood hout wordt als woonplaats en/of voedselbron gebruikt door vele planten, dieren en paddestoelen. Bij het afsterven van hout ontstaan levensgemeenschappen in en onder de schors, in het hout, de boomholten en de humus. Veel soorten die afhankelijk zijn van dood hout staan op de rode lijst van bedreigde fauna en flora. Vogels en kleine zoogdieren zoals spechten, uilen, eekhoorns, boommarters en vleermuizen vinden er een schuilplaats. Ook heel wat bijen- en wespensoorten zijn op dood hout aangewezen evenals slakken, rupsen en kevers. Mossen en korstmossen gebruiken het als groeiplaats.

Bedreiging

Dood hout is voor heel wat mensen een doorn in het oog, en dus op te ruimen, want ogenschijnlijk slordig, vuil en getuige van slecht vakmanschap. Er lijkt op het eerste zicht tevens een lagere houtproductie en financieel verlies mee gepaard te gaan.
Dood hout is echter een belangrijke woonplaats en voedselbron voor talrijke planten, dieren, paddestoelen en bacteriën. Om hen een plekje in het bosecosysteem te garanderen, en het bos met zijn onderdelen dus gezond te houden, moet er altijd voldoende dood hout aanwezig zijn. Daarom wordt het onaangeroerd laten van een minimale hoeveelheid ervan meer en meer opgenomen in goede bosbeheersplannen.
 

Wist je dat?

Niet minder dan 600 soorten paddestoelen en 1350 soorten kevers zijn betrokken bij het volledig opruimen van hout, en zijn er dus in verschillende stadia ook afhankelijk van.

Meer weten?

Wil je meer weten over het bosbeleid in Vlaanderen, dan kan je terecht bij het Agentschap voor Natuur en Bos. De Vereniging voor Bos in Vlaanderen is een milieuvereniging die specifiek werkt rond bos.

Tip

Ook in de tuin kan dood hout voor meer leven en biodiversiteit zorgen. Door in je tuin op één of enkele plekken wat takken op te stapelen kan je ook andere planten en dieren een plaatsje bieden dan diegene die er nu al voorkomen.

Deel