NL | FR
foto

Bruinvis

Phocoena phocoena

Beschrijving

Ook al heten deze dieren bruinvissen, zijn het geen vissen maar dolfijnen. De bruinvis is de kleinste en meest voorkomende dolfijn in onze Noordzee. Het dier wordt maximaal 1,8 m lang en weegt dan 80 kg. Een typisch kenmerk is de stompe snuit.

Biodiversiteit

Bruinvissen leven in alle gematigde tot subarctische kustwateren van het noordelijke halfrond, van Ijsland tot de kusten van Noord-Afrika, maar ook in andere werelddelen. Ze vertoeven het liefst in ondiep water, d.w.z. tot 300 m diep. Het komt wel eens voor dat een bruinvis een rivier opzwemt. Op het menu staan kleine vissen zoals haring, grondels, zandspiering, wijting, soms pijlinktvisjes, garnalen, krill ...

Bedreiging

Sinds 1950 is het aantal bruinvissen bij ons sterk verminderd. Mogelijke oorzaken voor deze achteruitgang zijn overbevissing en vervuiling. Door overbevissing is er minder haring beschikbaar, één van de favoriete prooien van de bruinvis. Ook vervuilende stoffen die in zee terechtkomen (pesticiden, zware metalen), zorgen ervoor dat de dieren verzwakken en eventueel sterven.

Sinds 1995 komen opnieuw meer bruinvissen voor in het Belgische deel van de Noordzee. Een mogelijke reden hiervoor is de verbetering van het voedselaanbod, gekoppeld aan een voedseltekort in meer noordelijke gebieden waardoor de populatie naar onze kustwateren opschoof. Er zouden ongeveer 300 000 bruinvissen in de hele Noordzee rondzwemmen.

Er spoelen regelmatig bruinvissen aan. Tussen 1990 en 1996 werden per jaar ongeveer vijf gestrande bruinvissen gevonden, maar het aantal bleef stijgen. In 2011 spoelden zelfs 116 bruinvissen aan. Een aantal hiervan was verdronken in warrel- of kieuwnetten. Deze lange netten worden op de zeebodem gezet om vissen te vangen, maar veel bruinvissen raken er ook in verstrikt en verdrinken.

Wist je dat?

Niet alle bruinvissen die op het strand aanspoelen, zijn dood. Een zieke bruinvis die op het strand aanspoelt, wordt overgebracht naar het opvangcentrum Harderwijk in Nederland. De dolfijnen worden er verzorgd tot ze terug gezond zijn en vrijgelaten kunnen worden.

Meer weten?

Hier vind je extra info over de bruinvis.

Deel