NL | FR
foto

Amerikaanse zwaardschede

Ensis directus

Beschrijving

Heeft een langwerpige en dunne schelp, bruinpaars en glanzend, die lichtjes gebogen is en ongeveer zes keer zo lang (tot 16 cm) als hoog (tot 3 cm). In Noord-Amerika, waar de soort vandaan komt, kan de schelp tot 25 cm lang worden. De randen van de schelp zijn mooi afgerond. Op de schelp zijn dikwijls verticale lijnen te zien: jaarringen die aangeven hoe oud het dier is.

Biodiversiteit

De soort komt oorspronkelijk voor langs de Noord-Amerikaanse oostkust en is sinds 1987 aanwezig in onze kustwateren. Strandingen van miljoenen schelpen komen regelmatig voor op onze stranden.

De Amerikaanse zwaardschede leeft in zand of slib, in ondiep water. Het dier leeft ingegraven in een diepe gang waarin het met een behoorlijke snelheid omhoog en omlaag kan bewegen. In de ovale opening aan het oppervlak kun je de in- en uitstroomopening van het dier zien. Door een sterk gespierde voet kan de Amerikaanse zwaardschede zich snel ingraven. Dat is van belang omdat het dier een korte sifo (buis voor in- en uitvoer van water) heeft. Dit maakt het dier in ondiep water kwetsbaar voor onder andere vogels. De soort voedt zich door planktonische algen uit het water te filteren.

Bedreiging

Overal waar de Amerikaanse zwaardschede terechtkwam, groeiden de aantallen sterk en snel. Nu is ze in de hele zuidelijke Noordzee de meest voorkomende soort. Er wordt verondersteld dat de Amerikaanse zwaardschede via het ballastwater van een schip in Europa werd ingevoerd.

Wist je dat?

Wanneer er gevaar dreigt, kan de Amerikaanse zwaardschede zich in amper 15 seconden helemaal ingraven.

Meer weten?

Meer informatie over de Amerikaanse zwaardschede vind je hier.

Tip

Breng geen levende uitheemse soorten mee uit het buitenland.

Deel