NL | FR

logo

Wervel

De WErkgroep voor een Rechtvaardige en VErantwoorde Landbouw, wil een voortrekkersrol opnemen in een beweging die vormen van landbouw bevordert die landbouwkundig, economisch, ecologisch, maatschappelijk, cultureel meerwaarde scheppen, zowel lokaal als globaal. Voor de uitbouw van die diverse landbouwvormen zet Wervel, alleen, of in netwerken, inventariserend studiewerk en proefondervindelijk onderzoek op, stimuleert vernieuwende initiatieven en benut de opgedane inzichten voor beleidsbeïnvloeding, overleg in de landbouw-, voeder- en voedingsectoren, bewustmaking en voorlichting van boeren en consumenten.


http://www.wervel.be


Deel