NL | FR

logo

Putte

Het gemeentebestuur van Putte wenst actief mee te werken aan het Jaar van de Biodiversiteit. Ze plaatst dit jaar meer specifiek de
solitaire bij in de kijker. Er worden verschillende activiteiten gepland: een lessenreeks in maart, een
persmoment rond de solitaire bij in maart/april, een filmvoorstelling met debat in mei, deelname aan de ecotuindagen met
focus op de solitaire bij in juni. Daarbij wordt eveneens de campagne in de kijker gezet.


http://www.putte.be


Deel