NL | FR

logo

NPM vzw
Natuurpunt & Partners Meetjesland

Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw is werkzaam in de 14 gemeenten van het Meetjesland, is erkend door de Vlaamse overheid en aangesloten bij de koepelorganisaties Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt. De vereniging zet zich samen met haar 20 lidverenigingen in voor natuur, milieu en landschap in het Meetjesland. Ze organiseert activiteiten, is vertegenwoordigd in gemeentelijke raden en regionale overlegplatforms en brengt een driemaandelijks tijdschrift uit.


http://www.npmeetjesland.be/


Deel