NL | FR

logo

BeeOdiversity

BeeOdiversity is een onderneming met als roeping het creëren van biodiversiteit en verscheidenheid van voeding door middel van regeneratie en bescherming van bijen.

Een echte ambitie : het creëren en beschermen van biodiversiteit op 10% van de oppervlakte België.

Om dit te doen, gaan wij duurzame partnerschappen aan met ondernemingen, openbare instellingen, privé-personen, landbouwers, imkers en wetenschappers.

Wat wij doen

1. Regeneratie en bescherming van de bijen en van de biodiversiteit

BeeOdiversity kweekt bijen die de lokale biodiversiteit versterken en bewaren. Deze bijen, echte bewakers van biodiversiteit en van verscheidenheid van voeding, zijn een zeer goede resultaatsindicator aangezien hun voortbestaan rechtstreeks afhangt van de lokale biodiversiteit.

2. Strijd tegen de oorzaken van hun verdwijning

De voornaamste oorzaken van het verdwijnen v an bijen zijn : gebrek aan voeding, pesticiden, ziekten.

Voeding : BeeOdiversity biedt honingzaden en pollenzaden aan en plant deze. Deze verzekeren een betere voeding voor de bij.

Pesticiden : BeeOdiversity gaat partnerschappen aan met landbouwers die zich engageren om het contact van bijen met pesticiden te limiteren.

Ziekten : BeeOdiversity heeft een charter opgesteld ter verzorging van bijen, in samenwerking met de Universiteit van Gembloux.

3. Ondersteuning van imkers en monitoring van verliezen

Imkers zijn een zeldzame en gepassioneerde soort die ijveren voor ons milieu en onze verscheidenheid van voeding door zorg te dragen voor hun bijen. Dit is waarom wij besloten hebben hen te helpen.

BeeOdiversity neemt de monitoring van de verliezen van bijen in België op zich, in samenwerking met de Universiteit van Luik (Gembloux Agro-Bio Tech) en de Universiteit van Gent sinds 2004. Vervolgens biedt zij bijenkolonies aan aan imkers die verliezen hebben geleden met de vraag om het BeeOdiversity charter te respecteren.

4. Sensibilisering

BeeOdiversity organiseert internationale conferenties en evenementen met als doel politici en burgers te sensibiliseren voor de problematiek.

BeeOdiversity organiseert bij voorbeeld de Beeweek en de Internationale Dag voor de Biologische diversiteit in partnerschap met het Europees Parlement en de Verenigde Naties.

5. Wetenschappelijk onderzoek

BeeOdiversity neemt actief deel aan internationaal wetenschappelijk onderzoek dat betrekking heeft op het verdwijnen en de bescherming van bijen.


http://www.beeodiversity.com/


Deel