NL | FR

logo

ABLLO
Actiecomité tot beveiliging van het leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland

Sinds zowat 40 jaar streeft ABLLO vzw naar een duurzame stedelijke ontwikkeling (lobbenstad-model) en landbouw met biodiversiteit als belangrijke pijler. Dit doen we enerzijds samen met enkele geassocieerde natuurverenigingen in het Waasland. Anderzijds werken we samen met UGent (groep Terec) rond de huismus en het recent opgestarte stedelijke mezenonderzoek. Beide vogelsoorten worden gebruikt als graadmeters van de leefkwaliteit zowel in onze steden als in het buitengebied.


http://www.ABLLO.be


Partagez