NL | FR

Tip van de dag!

Inschrijven RSS

Ik weet graag meer over knotbomen.

Knotten gebeurt bij allerlei bomen: hun kruin wordt verwijderd, zodat de takken zo groeien dat het vee er niet bij kan. Vroeger werden de scheuten van geknotte wilgen, populieren, haagbeuken … gebruikt in de mandenmakerij, als brandhout of om stelen of handvatten te maken. De bladeren van geknotte essen of olmen dienden als bijvoer voor het vee en de vruchten van geknotte zomereiken, tamme kastanjebomen of beuken als varkensvoer.

Helaas voor veel dieren worden bomen steeds minder geknot. Nochtans vinden steenuiltjes, relmuizen, eikelmuizen en zelfs amfibieën er steeds een holte om te schuilen.

In de dode takken wemelt het van de insecten. En veel zangvogels bouwen er hun nest. 

Tip van de dag

Bestel hier het gratis boekje met 366 tips voor de biodiversiteit.

Bestel
Deel