NL | FR

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en andere levensvormen en zorgt voor zuurstof, voedsel, geneesmiddelen, zuivere lucht en water, enz. Biodiversiteit is leven! Dat leven is echter in gevaar: soorten verdwijnen aan een alarmerende snelheid... Doe mee en zet je in voor het leven op onze mooie planeet! 

Kies jouw actie!

... of kies meteen meerdere acties!

Al 118003 engagementen dankzij 16759307 geëngageerde personen.

Tip van de dag!

Inschrijven RSS

Ik wil meer weten over het netwerk Natura 2000.

Natuurlijke habitats, zoals veengebieden, heide, beukenbossen, eikenbossen … lijden vaak onder landbouw, bosbouw, toerisme, industrie … Als gevolg hiervan dreigen veel dier- en plantensoorten weg te kwijnen.

Om die soorten en hun natuurlijke leefomgeving in stand te houden, in harmonie met de menselijke activiteiten, is het Europese netwerk Natura 2000 opgezet. Met dit doel worden biotopen hersteld, inheemse soorten geherintroduceerd, onderzoekswerk en educatieve activiteiten verricht …

Voor meer informatie over Natura 2000 in België en Europa: www.inbo.be, natura2000.wallonie.be, ec.europa.eu/environment/nature 

Tip van de dag

Bestel hier het gratis boekje met 366 tips voor de biodiversiteit.

Bestel
Deel