NL | FR

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en andere levensvormen en zorgt voor zuurstof, voedsel, geneesmiddelen, zuivere lucht en water, enz. Biodiversiteit is leven! Dat leven is echter in gevaar: soorten verdwijnen aan een alarmerende snelheid... Doe mee en zet je in voor het leven op onze mooie planeet! 

Kies jouw actie!

... of kies meteen meerdere acties!

Al 117207 engagementen dankzij 14687996 geëngageerde personen.

Tip van de dag!

Inschrijven RSS

Ik beheer open milieus met behulp van dieren.

Bevindt er zich op jouw terrein een kwetsbare habitat, zoals een drassige wei, een droge heide, een kalkgrasland, een veen …? Deze open gebieden verbossen spontaan, tenzij ze een gepast onderhoud krijgen: maaien, struikgewas verwijderen …

Schapen, geiten, koeien, ezels, paarden of pony’s kunnen een deel van het werk doen (het type dier hangt af van het soort terrein).

Daar de dieren hier slechts uiterst extensief grazen, hoef je er maar een of twee te houden als je stuk grond niet te groot is.

Je vindt meer over het onderhoud van deze bijzondere terreinen op de webpagina’s van Natura 2000. 

Tip van de dag

Bestel hier het gratis boekje met 366 tips voor de biodiversiteit.

Bestel
Deel