NL | FR

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en andere levensvormen en zorgt voor zuurstof, voedsel, geneesmiddelen, zuivere lucht en water, enz. Biodiversiteit is leven! Dat leven is echter in gevaar: soorten verdwijnen aan een alarmerende snelheid... Doe mee en zet je in voor het leven op onze mooie planeet! 

Kies jouw actie!

... of kies meteen meerdere acties!

Al 117385 engagementen dankzij 14688244 geëngageerde personen.

Tip van de dag!

Inschrijven RSS

Ik ruim sneeuw op biodiversiteitsvriendelijke wijze.

Strooizout schaadt de biodiversiteit. Het tast de wortels aan van bomen en hagen langs de straten. Het stroomt met het regenwater via riolen en afvalwaterzuiveringsinstallaties in de rivieren, waar het het ecosysteem aantast.

Daarom verwijder je best de sneeuw van je stoep met een bezem of een schop: het is goed voor de biodiversiteit en voor je gezondheid (een beetje lichaamsinspanning en geen enkel chemisch product!).

Bij ijsvorming strooi je zand of steengruis op je trottoir, zodat die minder glad wordt. Veeg dan wel je voeten aan de deurmat als je geen krassen op je parket wil. 

Tip van de dag

Bestel hier het gratis boekje met 366 tips voor de biodiversiteit.

Bestel
Deel