NL | FR

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en andere levensvormen en zorgt voor zuurstof, voedsel, geneesmiddelen, zuivere lucht en water, enz. Biodiversiteit is leven! Dat leven is echter in gevaar: soorten verdwijnen aan een alarmerende snelheid... Doe mee en zet je in voor het leven op onze mooie planeet! 

Kies jouw actie!

... of kies meteen meerdere acties!

Al 117655 engagementen dankzij 14758866 geëngageerde personen.

Tip van de dag!

Inschrijven RSS

Ik zoek welke keurmerken mij helpen bewust te kiezen.

Deze keurmerken worden toegekend aan producten en bedrijven met eerbied voor biodiversiteit (inclusief de mens!). Maar je ziet door de bomen het bos niet meer. Bovendien zijn er verschillende criteria voor de toekenning en de controle hierop; sommige keurmerken gelden alleen in één land en andere zijn door het bedrijf zelf bepaald en dus onecht!

Een betrouwbaar keurmerk beantwoordt aan duidelijke voorschriften , die door de overheid bepaald en gecontroleerd worden. Een onafhankelijke instelling vergunt het keurmerk en ziet er ook regelmatig op toe. Het is eenvoudig herkenbaar en moet duidelijke en nauwkeurige informatie over de meerwaarde verschaffen.

Wie bewust wil consumeren , vindt over heel wat keurmerken informatie op www.labelinfo.be

Tip van de dag

Bestel hier het gratis boekje met 366 tips voor de biodiversiteit.

Bestel
Deel