NL | FR

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en andere levensvormen en zorgt voor zuurstof, voedsel, geneesmiddelen, zuivere lucht en water, enz. Biodiversiteit is leven! Dat leven is echter in gevaar: soorten verdwijnen aan een alarmerende snelheid... Doe mee en zet je in voor het leven op onze mooie planeet! 

Kies jouw actie!

... of kies meteen meerdere acties!

Al 117418 engagementen dankzij 14688258 geëngageerde personen.

Tip van de dag!

Inschrijven RSS

Heel wat van de actieve bestanddelen van de geneesmiddelen die we innemen, lozen wij in het toilet. Doordat waterzuiveringsinstallaties ze niet volledig afbreken, bevinden er zich resten in het oppervlakte- en het zeewater. Daar tasten ze de fauna en flora aan.

De gevolgen hiervan zijn nog niet goed bekend, maar het lijkt er bijvoorbeeld op dat de synthetische oestrogenen van anticonceptiva bepaalde vissen hermafrodiet maken.

Neem dus zeker geen geneesmiddelen als het niet nodig is (bij virusinfecties zijn antibiotica sowieso nutteloos) en gooi ze niet in de vuilnisbak of in het toilet! Breng geneesmiddelen die hun houdbaarheidsdatum overschreden hebben naar de apotheker. 

Tip van de dag

Bestel hier het gratis boekje met 366 tips voor de biodiversiteit.

Bestel
Deel