NL | FR

Bijen op het landbouwbedrijf - Werken aan een bijvriendelijker platteland

thumbnailTaal: Nederlands
Thema: Biodiversiteit
Niveau: Vereniging - Land- & Tuinbouwer

Download de publicatie

Beschrijving

Bijen en landbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden vanwege bestuiving van veel gewassen. Vruchten, groenten, zaden en noten zijn veelal afhankelijk van bestuiving door bestuivende insecten, waaronder bijen.

Maar het gaat niet goed met de bijen. Wereldwijd, maar ook in Nederland, hebben veel soorten het moeilijk. Meer dan de helft van de wilde bijensoorten in Nederland staan op de Rode Lijst (Peeters en Reemer 2003) en in de periode van 1980 tot 2006 is er een
afname gemeten in soortenrijkdom van maar liefst 32% (Biesmeijer et al. 2006). Ook de meest bekende gedomesticeerde bijensoort, de honingbij Apis mellifera kampt met problemen. Hoewel het de laatste twee jaar iets beter gaat met de honingbij, blijft het noodzakelijk
om kennis over ‘bijvriendelijk boeren’ te verspreiden.

In deze brochure geven we achtergrondinformatie over de levenswijze van bijen, bestuiving en hoe we het platteland weer bijvriendelijker kunnen maken. Want bijen leveren de agrarische sector, en dus de maatschappij, een onmisbare “ecosysteemdienst”.

Zo maakt u kennis met honingbijen, wilde bijen en hommels (Hst. 2). Naast voedsel (Hst. 3) hebben bijen ook huisvesting nodig (Hst. 4) en een schone omgeving (Hst. 5). Aan de hand van tips en voorbeelden krijgt u uitleg over hoe u met de inrichting van het landbouwbedrijf rekening kunt houden met de leefwijze van bijen (Hst. 6). Ten slotte (Hst. 7) worden enkele methoden uitgelicht om te werken aan een bijvriendelijk landschap die we in dit praktijknetwerk hebben toegepast.

Uitgever

Louis Bolk Instituut

Deel