NL | FR

Beestige Akkers

thumbnailTaal: Nederlands
Thema: Biodiversiteit
Niveau: Land- & Tuinbouwer

Beschrijving

Zo'n 36 landbouwers hebben in 2010 gezamenlijk meer dan 37 ha ingezaaid met een bloemrijk granenmengsel. Deze randen blijven gedurende de hele winter op de akker staan. Door het niet oogsten blijven zaden en granen het hele jaar aanwezig voor akkervogels. Deze randen zijn niet enkel goed voor de natuur, ook de landbouw haalt er winsten uit. In de rand leven immers natuurlijke plaagbestrijders.

 

Samen met de landbouwers wordt gezorgd voor bloeiende stroken voor onze bestuivers. Door te werken met kruidenrijke akkerranden waarop de natuur weer kansen krijgt, kan een landbouwbedrijf aantonen dat er op een duurzame manier gewerkt wordt. Dit geeft vervolgens een positief imago aan zowel de landbouw- als de natuursector. Ook landschappelijk zijn deze akkerranden aantrekkelijk, wat een meerwaarde is voor inwoners en toeristen.
De landbouwers zaaien meerjarige gras-kruidenranden in met polvormende grassen en kruiden zoals margriet, kaasjeskruid, klaversoorten,… Deze soorten zijn belangrijke nectar- en stuifmeelplanten die geliefd zijn door de bijen. Naast voedsel hebben ze ook nestgelegenheid nodig in de buurt. De meeste solitaire bijen maken hun nest in de grond, terwijl de overige soorten een voorkeur hebben voor holtes in bomen of holle stengels.
Ook natuurverenigingen en wildbeheereenheden kunnen bloemenrijke randen aanleggen. Eentonige maïsakkers worden zo omgevormd tot kleurrijke gras-kruidenpercelen. Klik hier voor meer informatie over het project.

Uitgever

Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren

Deel