NL | FR

Invoerformulier

Acties, projecten en campagnes voor bijen

Terreinorganisaties, onderzoeksgroepen, overheden, bedrijven en andere actoren voeren acties, projecten en campagnes uit voor het behoud van de wilde bijen en de honingbij. De doelstellingen van het colloquium Wie doet wat voor bijen? en de bijhorende weboefening zijn de volgende:

  • in de kijker zetten en promoten van acties, projecten en campagnes voor het behoud van bijen
  • delen van info over initiatieven en hun resultaten als inspiratiebron voor nieuwe projecten en synergieën
  • samenwerking stimuleren door het samenbrengen van actoren die ijveren voor het behoud van bijen
  • identificeren en aanpakken van lacunes

Daartoe vragen wij u vriendelijk de gegevens over uw acties, projecten en/of campagnes voor bijen in te voeren via het formulier hieronder (1 formulier per actie, project, campagne). De gegevens zullen ook na het colloquium een belangrijke informatie- en inspiratiebron vormen op de website. Het begeleidingscomité van het colloquium zal een aantal representatieve of opmerkelijke acties, projecten en campagnes selecteren voor een mondelinge presentatie tijdens het colloquium op 15 mei 2017. Sowieso is iedereen van harte welkom tijdens het colloquium voor het presenteren van één of meerdere posters of als toehoorder.

 

Deelnamevorm aan het colloquium (meerdere antwoorden mogelijk): *


Inschrijven voor het colloquium

Ik neem deel


Overzicht van acties, projecten en campagnes voor bijen

» Naar overzicht
Deel