Vogels, zeehonden, dolfijnen en andere dieren zien kleurrijke stukjes plastic of ballon als voedsel. Maar als ze die inslikken, kan de toegang tot de maag geblokkeerd worden, raken de dieren uitgehongerd en sterven ze. Ze kunnen er ook verstrikt in of gewond door geraken.


»Ik engageer me nu!

Vogels, zeehonden, dolfijnen en andere dieren zien kleurrijke stukjes plastic of ballon als voedsel. Maar als ze die inslikken, kan de toegang tot de maag geblokkeerd worden, raken de dieren uitgehongerd en sterven ze. Ze kunnen er ook verstrikt in of gewond door geraken.


»Ik engageer me nu!

Het onderwaterlandschap voor de Belgische kust wordt gekenmerkt door talrijke, ondiep gelegen zandbanken. De toppen van enkele zandbanken liggen zodanig ondiep dat ze zelfs droog komen te liggen bij extreem laagtij.


»Ik engageer me nu!

Als je dacht dat zeepaardjes alleen voorkomen in kristalheldere, tropische wateren of in een aquarium, dan ging je niet de zee maar de mist in. Regelmatig worden kortsnuitzeepaardjes gesignaleerd door de Belgica, het oceanografisch schip dat de Belgische Noordzee onderzoekt.


»Ik engageer me nu!

Als je dacht dat zeepaardjes alleen voorkomen in kristalheldere, tropische wateren of in een aquarium, dan ging je niet de zee maar de mist in. Regelmatig worden kortsnuitzeepaardjes gesignaleerd door de Belgica, het oceanografisch schip dat de Belgische Noordzee onderzoekt.


»Ik engageer me nu!

De Japanse oester werd ingevoerd door kwekers maar kon zich als opportunistische soort snel vestigen en uitbreiden in de vaak verstoorde wateren voor onze kust. Ze vormt onder andere een probleem voor de inheemse mosselbanken.


»Ik engageer me nu!

De zeebodem en diens biodiversiteit wordt sterk onder druk gezet door boomkorvisserij waarbij zware kettingen de bodem omwoelen, afschrapen en vaak een desolaat onderwaterlandschap achterlaten.


»Ik engageer me nu!

Door een verschuiving van hun populatie duiken steeds meer bruinvissen op voor onze kust. Spijtig genoeg is deze kleine dolfijn nog te vaak het slachtoffer van netten die in de buurt van het strand worden uitgezet en eigenlijk gericht zijn op visvangst.


»Ik engageer me nu!

Wist je dat er meer dan 200 scheepswrakken verspreid liggen op de bodem van ons stukje Noordzee? Deze zijn in de loop der jaren zodanig ingepalmd door een grote rijkdom aan soorten dat men eraan denkt om zeereservaten af te bakenen rond sommige wrakken.


»Ik engageer me nu!

In de geulen tussen sommige zandbanken komen bedden van grind en keien voor. Uit historische gegevens blijkt dat hier vroeger oesterbanken met een zeer diverse fauna voorkwamen. Op plaatsen waar menselijke activiteiten maar weinig of geen toegang hebben, vindt men er nog restanten van.


»Ik engageer me nu!

Windturbines zorgen voor groene stroom. In de constructiefase en door de vervaarlijke wieken maken ze slachtoffers onder bodemdieren en vogels. Anderzijds vormen hun sokkels een thuis voor een diverse fauna en flora en is het een rustgebied waar geen visserij is toegestaan. Lust of last voor de biodiversiteit? Windturbines zijn een recent verschijnsel en meerjarig onderzoek zal bepalen in welke richting de balans zal overhellen.


»Ik engageer me nu!

Grote stern, visdief en dwergstern broeden en zoeken voedsel voor en aan onze kust, alvorens tijdens de winter naar de Afrikaanse zon te trekken. Deze fijnere en meer gestroomlijnde lookalikes van meeuwen zijn Europees beschermde soorten waarvoor drie beschermde zones zijn afgebakend voor onze kust.


»Ik engageer me nu!